Głównej zawartości

 1. W związku z coraz większą potrzebą ubezpieczania się na „życie”, stworzyliśmy autorskie grupy, skupiające pojedynczych pracowników czy też niewielkie ich grupy z różnych branż w jednej dużej grupie, której parametry świadczeń były by nie do osiągnięcia przez niewielkiej liczbie pracowników.
 1. I.Grupa otwarta „65”
 2. II.Grupa otwarta „oświata”
 3. III.Grupa otwarta „dziecko

to:

 1. wypełnienie deklaracji zgody, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz ich podpisanie
 2. Przesłanie oryginałów na adres „Geneza” Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 3 kl. IV, 00-893 Warszawa
 3. Opłacenie składki z góry
 4. Do grupy może przystąpić osoba pracująca, zatrudniona na dowolną umowę cywilno prawną oraz ich rodzina. Maksymalny wiek przystępującego to 65 lat.
 5. Warunkiem przystąpienia dzieci do grupy „65” jest ich pełnoletniość. Dzieci poniżej 18 roku życia zapraszamy do specjalnie stworzonej grupy „dzieci”
 6. Wysokość składki miesięcznej – 65,00 zł.

 

Zakres świadczeń w grupie „65”:

Lp.

Zakres ubezpieczenia:

Łączna wysokość świadczenia

Karencja

 

1.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego, zgon NW i NWK)

300 000,00 zł

   

2.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (płatne łącznie ze świadczeniami za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

                  250 000,00 zł

   

3.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (płatne łącznie ze świadczeniami za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

                  250 000,00 zł

   

4.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (płatne łącznie ze świadczeniami za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

                  250 000,00 zł

   

5.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

                  200 000,00 zł

   

6.

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego)

                  150 000,00 zł

   

7.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu) (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego)

                    80 000,00 zł

   

8.

Zgon Ubezpieczonego

                    50 000,00 zł

 3 m-ce

 

9.

Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW

                    50 000,00 zł

   

10.

Poważne zachorowania

                    15 000,00 zł

 6 m-cy

 

11.

Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego)

                    15 000,00 zł

 6 m-cy

 

12.

Rozszerzenie zakresu ryzyk z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

                    15 000,00 zł

   

13.

Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon dziecka Ubezpieczonego)

                    10 000,00 zł

   

14.

Zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon rodziców Ubezpieczonego).

                      7 000,00 zł

   

15.

Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka
(bez względu na liczbę dzieci)

                      5 000,00 zł

 6 m-cy

 

16.

Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego

                      5 000,00 zł

   

17.

Zgon dziecka Ubezpieczonego

                      5 000,00 zł

 3 m-ce

 

18.

Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego).

                      5 000,00 zł

   

19.

Zgon rodziców Ubezpieczonego

                      2 000,00 zł

 6 m-cy

 

20.

Rehabilitacja Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. ***

                      2 000,00 zł

   

21.

Narodziny dziecka Ubezpieczonemu

                      1 000,00 zł

 9 m-cy

 

22.

Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu

                      1 000,00 zł

   

23.

Renta z tytułu trwałej całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW

                      1 000,00 zł

   

24.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)

                         500,00 zł

   

25.

Rehabilitacja Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek.

                         500,00 zł

 6 m-cy

 

26.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (płatne łacznie ze świadczeniem za pobyt w szpitalu) **

                         200,00 zł

   

27.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni):

                           50,00 zł

 6 m-cy

 
                 

** - płatne za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni

   

*** - Ubezpieczony jest objęty dodatkowo pakietem Assistance, którego zakres przedstawiono w załączniku do oferty.

   
                 
 

PAKIET ASSISTANCE

 
 

dla GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 
 

Zakres ubezpieczenia:

Wysokość świadczenia

 

1.

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza.

 do 1600 zł

 

2.

Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej.

 do 1600 zł

 

3.

Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania.

 do 1600 zł

 

4.

Transport medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej.

 do 1600 zł

 

5.

Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni.

 do 500 zł

 

6.

Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo organizacja wizyt w poradni rehabilitacyjnej.

 do 600 zł

 

7.

Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego.

 do 400 zł

 

8.

Organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

 do 400 zł

 

9.

Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku.

 do 1600 zł

 

10.

Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku.

 do 1600 zł

 

11.

Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej.

 do 1600 zł

 

12.

Infolinia medyczna.

+48 22 522 27 30

 
               

Wszystkie świadczenia i usługi w ramach Assistance Medycznego ograniczone są do kwoty 1600 zł za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, oddzielnie dla Ubezpieczonego i Małżonka.

 
                       

to:

 1. wypełnienie deklaracji zgody, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz ich podpisanie
 2. Przesłanie oryginałów na adres „Geneza” Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 3 kl. IV, 00-893 Warszawa
 3. Opłacenie składki z góry
 4. Do grupy może przystąpić osoba(y) zatrudniona(e) w placówkach oświatowych oraz ich rodzina.
 5. Warunkiem przystąpienia dzieci do grupy „65” jest ich pełnoletniość. Dzieci poniżej 18 roku życia zapraszamy do specjalnie stworzonej grupy „dzieci”
 6. Składkę miesięczną określono w tabelce.

 

 

 

Zakres świadczeń w grupie „oświata

Grupowe ubezpieczenie dla pracowników oświaty i ich małżonków 2014

 

Liczebność grupy

nie mniej niż 10 osób

od 1 osoby

 

Składka miesięczna - od osoby

48,00 zł

53,00 zł

55,00 zł

Lp.

Świadczenie

Kwota świadczenia

Kwota świadczenia

Kwota świadczenia

1

Zgon ubezpieczonego

40 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

2

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy - (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW + zgon NW komunikacyjny)

140 000,00 zł

150 000,00 zł

X

3

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego przy pracy - (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW + zgon NW lądowy + zgon NW w pracy)

X

X

110 000,00 zł

4

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego - (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW)

 120 000,00 zł

130 000,00 zł

90 000,00 zł

5

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW)

 120 000,00 zł

130 000,00 zł

90 000,00 zł

6

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego przy pracy (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW + zgon NW wodny + zgon NW w pracy)

X

X

110 000,00 zł

7

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW)

120 000,00 zł

130 000,00 zł

90 000,00 zł

8

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego przy pracy (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW + zgon NW lotniczy + zgon NW w pracy)

X

X

110 000,00 zł

9

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - (świadczenie skumulowane - zgon + zgon NW)

100 000,00 zł

110 000,00 zł

90 000,00 zł

10

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - (świadczenie skumulowane - +zgon)

80 000,00 zł

90 000,00 zł

70 000,00 zł

11

Zgon ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar muzgu - płatne łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego)

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

12

Zgon ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na ilość dzieci)

4 600,00 zł

 4 600,00 zł

6 000,00 zł

13

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, max. 100%)

                340,00 zł

340,00 zł

500,00 zł

14

Poważne zachorowanie * pakiet I i II

5 000,00 zł

5 000,00 zł

X

15

Poważne zachorowanie * pakiet I

X

X

14 000,00 zł

16

Poważne zachorowanie małżonka ubezpieczonego

2 200,00 zł

2 200,00 zł

X

17

Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

2 200,00 zł

2 200,00 zł

X

18

Narodziny dziecka Ubezpieczonemu

2 000,00 zł

2 200,00 zł

2 000,00 zł

19

Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu

4 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

20

Zgon dziecka ubezpieczonego

3 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

21

Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku NW (świadczenie skumulowane bez względu na wiek dziecka)

8 000,00 zł

8 000,00 zł

9 000,00 zł

22

Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

23

Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW (świadczenie skumulowane)

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

24

Zgon rodziców Ubezpieczonego

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

25

Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

26

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za każdy dzień pobytu trwającego 3 lub więcej dni)

                  50,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

27

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni)

100,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

28

Pobyt Ubezpieczonego na oddziale intensywnej opieki medycznej (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni)

                100,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

29

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni)

                150,00 zł

200,00 zł

 X

30

Rechabilitacja Ubezpieczonego z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek

                500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

31

Rechabilitacja Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadeku

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

32

Poddanie się ubezpieczonego operacji chirurgicznej (płatne przy pobycie minimum 3 dni)

     

a

I klasa

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

b

II klasa

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

c

III klasa

               500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

         

33

bezpłatnie PAKIET MEDYCZNY assistance w razie choroby lub wypadku Ubezpieczonego i jego Małżonka kwota do 1 600,00 zł na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe (oddzielnie dla każdej osoby), bez limitu ilości zdarzeń ubezpieczeniowych - zakres poniżej

     

a

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza do 1 600,00 zł

     

b

Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej do 1 600,00 zł

     

c

Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania do 1 600,00 zł

     

d

Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni do 500,00 zł

     

e

Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo organizacja wizyt w poradni rehabilitacyjnej do 600,00 zł

     

f

Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego do 400,00 zł

     

g

Organizacja zakupu lub wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego do 400,00 zł

     

h

Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku do 1 600,00 zł

     

i

Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku do 1 600,00 zł

     

j

Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej do 1 600,00 zł

     
         
 

 *Jednostki chorobowe - Pakiet I nowotwór złośliwy, zawał serca, udar muzgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie opażenia, śpiączka, choroba Creutzfeldta Jakoba, wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardninie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (WZW B i C), HIV Pakiet II oponiak choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA) operacja aorty w wyniku NW, niedokrwistość aplastyczna, łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyn, porażenie kończyn w wyniku NW, sepsa vs posocznica, wścieklizna, zator tętnicy płucnej (ZTP) choroba neuronu ruchowego, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, tężec, bąblowiec mózgu, ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby B lub C, wstrząs anafilaktyczny

   

Karencja dla poszczególnych osób lub grup omawiana indywidualnie, nie dłuższa niż zapisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)

to:

 1. wypełnienie deklaracji zgody, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz ich podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych
 2. Przesłanie oryginałów na adres „Geneza” Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 3 kl. IV, 00-893 Warszawa
 3. Opłacenie składki z góry
 4. Do grupy może przystąpić każde dziecko do 18 roku życia.

Zakres świadczeń w grupie „dziecko

 L.p.

Zakres ubezpieczenia:

Wysokość świadczenia

1.

Zgon Ubezpieczonego

   50 000,00 zł

2.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW
(płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia nr 1)

    50 000,00 zł

czyli łącznie:   

 100 000,00 zł

3.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
(za 1% trwałego uszczerbku)

        500,00 zł

4.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

   15 000,00 zł

5.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
(za 1 dzień pobytu w szpitalu zgodnie z OWU)

        100,00 zł

6.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(za 1 dzień pobytu w szpitalu zgodnie z OWU)

        300,00 zł

7.

Zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW

   50 000,00 zł

 

Pośredniczymy w:

a) ubezpieczeniu na życie, życie i dożycie (z funduszem kapitałowym)

b) ubezpieczeniu posagowym

c) ubezpieczenie tzw. grupowe dla osób pracujących i ich rodzin

 • pracowników oświaty
 • innych pracowników i ich rodzin