Głównej zawartości

Doradzamy i pośredniczymy w zawieraniu ubezpieczeń majątku indywidualnego naszych klientów, wskazując określone produkty ubezpieczeniowe. Takie jak:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu rodzinnym
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • ubezpieczenia obowiązkowe
  • ubezpieczenie tzw. rolnicze
  • oraz inne nie wymienione wyżej.