Głównej zawartości

GENEZA Spółka z o.o. została założona przez Fundację dla dobra dziecka. Wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000112209. Kapitał założycielski wynosi 50 tyś. zł.

Jako broker ubezpieczeniowy działa od 2003 roku. Została wpisana na listę brokerów ubezpieczeniowych i uzyskała zezwolenie KNUiFE nr 1211/03 w dniu 01.04.2003 roku.

Świadczymy usługi doradztwa ubezpieczeniowego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Zakres  i rodzaj ubezpieczeń określamy po uzgodnieniach uwzględniających potrzeby i możliwości klienta, wypracowując obustronnie optymalne warunki ubezpieczeniowe.

Wychodzimy z założenia że, nasz klient oczekuje od nas profesjonalnego podejścia i znalezienia rozwiązań, które w pełni zabezpieczą jego potrzeby i dadzą gwarancję otrzymania stosownego świadczenia przy zajściu zdarzenia na które nie ma wpływu, a które to zdarzenia mogą zniszczyć dorobek jego życia.

Świadczymy również usługi w zakresie doradczym przy dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli. Współpracujemy w tym zakresie również z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w prawie ubezpieczeniowym.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.